Over

Advocaat Inge Claus

Leiestraat 93

9870 Zulte

Diploma's

In 1992 studeerde ik af aan de faculteit rechtsgeleerdheid te GENT.

Ik behaalde in 1993 een specialisatie in het Handels- en Economisch recht.

In 2000 behaalde ik eveneens mijn aggregaat.

 

 

Werkervaring

Ad interim deed ik in 1993-1994 ervaring op bij Notaris Thérèse DUFAUX te WAREGEM om

daarna als juriste aan de slag te gaan bij Advocaat Jan VANDE MOORTEL te GENT (1994-95).

 

 

Advocatuur

In 1995 vatte ik mijn 3-jarige stage als advocaat aan.

Mijn stagemeesters waren achtereenvolgens :

-Meester Jan VANDE MOORTEL ; en

-Meester Fernand DE VLIEGHER, ex-stafhouder te GENT.

Sedert 13/09/1998 ben ik opgenomen op het Tableau van de Advocaten - Balie GENT.

 

Ik werkte jarenlang freelance voor mijn patroon Meester DE VLIEGHER en

voor 2 ex-stafhouders van BRUGGE :

-Meester Paul BEKAERT ; en

-Meester Brigitte VANDER MEULEN.

 

 

Mijn kantoor

Reeds méér dan 20 jaar bouw ik mijn eigen kantoor uit te ZULTE.

 

Vele particulieren en bedrijven uit de streek mocht en kon ik ondertussen begeleiden in hun zoektocht naar een duurzame oplossing voor hun juridisch probleem.

 

Dat velen telkenmale opnieuw de weg naar mijn kantoor weten te vinden en/of anderen naar mij doorverwijzen, versterkt bij mij het gevoel dat mijn klanten tevreden zijn over de aanpak en de geleverde prestaties.

 

Ik ontvang de mensen in de geest van CONFUCIUS :

 

met 2 oren en één mond (om twee keer zoveel te luisteren als te praten)

 

En tracht steeds eerst het pad van de bemiddeling te bewandelen, want :

 

een "slecht" akkoord is nog altijd beter dan een "goed" proces !

 

 

Mijn maatschappelijk engagement

Naast mijn beroepspraktijk, ben ik actief bestuurslid in :

-Een Nieuw Gezin,

-Markant ZULTE en

-ZULTSE VRIENDENKRING (toneelvereniging)